Осы құжат өтеулі қызметтер көрсетуге шарт жасасуға арналған жария оферта болып табылады және Курс материалдарына қол жеткізу жөніндегі өтеулі қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын қамтиды.
Осы құжат Орындаушының адамдардың шектеусіз тобына бағытталған жария офертасы болып табылады.

Осы оферта жария оферталарға Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі мәтін бойынша - «ҚР АК») 395-396-баптарының талаптарымен қойылатын барлық елеулі жағдайларды қамтиды, осы оферта/
Орындаушының осы офертада көрсетілген шарттарда кез келген кіммен шарт жасасуға ерік білдіреді.
ҚР АК 396-бабының 3-тармағына сәйкес. Орындаушының, осы шарт-офертада аталған,
Орындаушының қызметіне толық көлемде ақы төлеген тұлға, бөлігінде де осы офертаның толық және сөзсіз акцептін жасаған болып есептеледі және шарт бойынша. Орындаушы үшін Тапсырыс беруші болады. осы мәтінде баяндалған осы офертаның акцепті осы офертада жазылған мәтін бойынша төменде жазылған талаптармен шарт жасасуға тең.
Тапсырыс берушінің осы офертаға қол қоюы міндетті болып табылмайды, өйткені ҚР АК-нің 396-бабы мазмұнының құқықтық табиғатынан және осы офертадан акцепт үшін Орындаушының осы офертада көрсетілген қызметтеріне толық немесе ішінара ақы төлеу нысанында әрекет ету жеткілікті.
Осы офертаға ҚР АК ережелері мен күші, оның ішінде ҚР АК 395-396-баптарын қоса алғанда қолданылады.
Акцептант Тапсырыс берушіге осы оферта-шарттың мәтінімен Орындаушының қызметтеріне ақы төлеу сәтіне дейін хабарланған болса, ал Орындаушының қызметтеріне ақы төлеу осы офертаның акцептін растайды және осы офертамен танысу фактісі туралы куәландырады. шарт жасасу және оның мазмұнын толық түсіну, кез келген түсіндірмелер, өтініштер,
Орындаушының қызметтеріне ақы төлеген жағдайда осы офертаның мәтінімен хабарламау фактісін анықтауға жіберілген жазбаша мәліметтер және т.б., осы офертада баяндалғандар маңызсыз және құқықты теріс пайдалануға бағытталған болып табылады.
Орындаушы акциялар (олар болған кезде арнайы ұсыныстар) бойынша ұсынатын Қызметтерге қатысты осы офертаның бөліктерімен, толық және сөзсіз акцептілерімен төлеу шарттарымен Тапсырыс берушінің ішінара да, толық да кез келген төлемді жүзеге асыруы болып табылады. Осы оферта мерзімсіз болып табылады және кез келген тұлға оны кез келген сәтте акцептеуге құқылы.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты осы Шарттың мәтінін мұқият оқыңыз және, Егер Сіз осы оферта-шарттың қандай да бір тармағымен келіспесеңіз, Орындаушы Сізге қандай да бір ic-әрекеттерден бас тартуды ұсынады; үшін қажетті, оның ішінде Орындаушы осымен
Сізге осы осы оферта-шарт бойынша Орындаушының қызметтеріне ақы төленген жағдайда Сіз барлық талаптарды қабылдайсыз, осы офертада баяндалған және шарттың осы мәтіні бойынша қызметтер көрсетуге Орындаушымен шарт жасасқан тұлға болып есептелінеді.
Офертада Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-396-баптары қолданылды, ҚР Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 27 желтоқсандағы N 269-XII Қаулысымен қолданысқа енгізілді ҚР Президентінің «ҚР Жоғарғы Кеңесінің актілері туралы» 1995 жылғы 23 наурыздағы заң күші бар Жарлығымен Кодекс қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданыстағы және заңды күші бар деп танылды.

КӨПШІЛІК ОФЕРТА


өтеулі қызмет көрсету туралы шарт жасасуғаАтырау қ. 25.11.2022 ж.Жеке кәсіпкер Искалиева Ляззат Казимовна БСН (ЖСН): 9001024005 (бұдан әрі мәтін бойынша - Орындаушы) осы жария офертамен адамдардың шектелмеген тобына төмендегі шарттармен ақылы қызмет көрсету туралы шарт жасасуды ұсынады, сол арқылы Тапсырыс берушінің құқықтары мен міндеттерін өзіне алады.

1. НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН ҰҒЫМДАР

Осы жария офертада, егер заң не тараптардың өзара қатынастары үшін қолдануға міндетті өзге де нормативтік актілердің талаптарымен өзгеше негізделмесе, төменде келтірілген терминдер мен ұғымдар мынадай мағыналарға ие болады:
1.1. Қолданылатын құқық - осы оферта Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары мен талаптарын қолдана отырып әзірленген. Осы бөлімде санамаланбаған кез келген терминдер мен ұғымдар Қазақстан Республикасының нормативтік актілеріне негізделген жүйелік түсіндіруде қолданылады.
1.2. Қызметтерді көрсету орны - осы шарт бойынша қызметтерді көрсету орны осы офертада көрсетілген Орындаушының орналасқан жері болып табылады.
1.3. ОфертаОферта - Орындаушының онымен осы Офертада жазылған шарттарда, сондай-ақ мына сайтта ұсынылған қызметтер көрсетудің өзге де ережелерімен танысу негізінде шарт жасасуға жария ұсынысы: https://bustaew.kz.
1.4. АкцептАкцепт - Тапсырыс берушінің Офертада ұсынылған шарттарды толық және сөзсіз қабылдауы. Осы офертаның акцепті конклюденттік іс-әрекеттер (платформада тіркеу және ақы төлеу) түрінде жасалады.
1.5. Платформа (сайт, лэндинг) – - Интернет желісінде https://bustaew.kz, мекенжайы бойынша орналасқан, ұсынылатын оқыту және ақпараттық материалдардың каталогын, бағасын көрсете отырып, осы материалдарға қол жеткізуді ресімдеу сервистерін, сондай-ақ өзге де ақпаратты қамтитын ақпараттық алаң.
1.6. Орындаушы - қызметті заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын Жеке кәсіпкер Искалиева Ляззат Казимовна Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген тәртіппен тіркелген, Интернет желісінің көмегімен ақпараттық және білім беру қызметтерін көрсететін кәсіпкер.
1.7. Тапсырыс беруші - Орындаушымен осы Офертаның талаптарына сәйкес өтеулі қызметтер көрсетуге Шарт жасасқан тұлға. Тапсырыс беруші Орындаушы ұсынатын қызметтерді тікелей тұтынушы бола алады не Тыңдаушының мүддесі үшін осы Офертаға акцепт жасай алады.
1.8. Сарапшы - оқыту материалдарының авторы Бустаев Тимур Мақсұтұлы. Сарапшы «Socialroket» таргеттелген жарнама агенттігінің негізін қалаушы болып табылады және әлеуметтік желілерде таргеттелген жарнама жасау және баптау бойынша қызмет көрсету саласында алты жылдық тәжірибелік жұмыс өтілі бар. Авторлығы өзге тұлғаларға тиесілі материалдар Сарапшы мен авторлар арасындағы келісімдер негізінде пайдаланылады.
1.9. Курс ­– өзара байланысты қызметтер кешені. Курс оқыту Материалдары мен Қосымша сервистердің хронологиялық және әдістемелік реттілігіндегі жиынтығын білдіреді. Бірқатар оқыту дәрістерінен, жеке консультациялардан, шеберлік сыныптарынан, әдістемелік құралдардан тұрады. Курстың ұзақтығы - 58 күн.
1.10. Курста ұсынылған материалдардың авторлары:
Илья Голубев –M-Leads агенттігінің негізін қалаушы Tilda сервисінің көмегімен сайттар құру жөніндегі тәжірибелі сарапшы.
Ян Муратов –тәжірибелі жарнамалық креативтер жасау саласындағы маман, оның клиенттері арасында Skillbox, Skyeng, Like орталығы, Club500, Big Money және т.б.
Анна Кузнецова – «Сату ұстасы» жобасының негізін қалаушы және продюсер Татьяна Маричеваның мектебінде тәлімгер.
Яна Родченко – әлеуметтік желілердегі SMM қызметі саласындағы сарапшы.
Полина Пензиенко ­– шетелдік тапсырыс берушілермен жұмыс тәжірибесі бар фрилансер.
1.11. Материал – Сарапшының жеке өзі дайындаған, не Сарапшының тікелей және жетекші қатысуымен әлеуметтік желілерде таргеттелген жарнама жасау және баптау бойынша қызметтер көрсету саласындағы Сарапшының зияткерлік қызметінің нәтижесі.
1.12. Қосымша сервистер - Тыңдаушыларда практикалық дағдыларды әзірлеу мақсатында көрсетілетін кураторлар және/немесе тәлімгерлер қызметтері. Кураторлар мен тәлімгерлердің қызметтерінен басқа Курстың қосымша сервистерінің құрамына:
  • сұрақтарға жауаптар және кураторлардың жабық сөйлесудегі көмегі;
  • курс тыңдаушыларымен жабық сөйлесу
1.13. Авторлық құқық - Сарапшының Материалға құқықтарының кешені. Шарттың тараптары Материалға қатысты Сарапшыға Материалға айрықша құқықтың, авторлық құқықтың, атау мен атауға құқықтың, Материалға қол сұғылмаушылық құқығының және оны жариялау құқығының тиесілі болуы үшін жеткілікті заңды негіздердің болуын атап көрсетеді. Орындаушыны Сарапшы лицензиялаған және Материалдың заңды құқық иеленушісі болып табылады.
1.14. Айрықша құқық - Орындаушының Материалды өз қалауы бойынша заңға қайшы келмейтін кез келген тәсілмен пайдалану құқығы.
1.15. Тыңдаушы - заңды тікелей қызмет алушы болып табылатын жеке тұлға. Тыңдаушының жеке кабинеті, Материалға және Курстың қосымша сервистеріне қолжетімділігі болады. (Интернет желісі бойынша бейнежазбаларды онлайн-трансляциялау немесе нақты уақыт режимінде Интернет желісі бойынша онлайн-трансляциялау, практикалық дағдыларды әзірлеу үшін практикалық материалдар мен тапсырмалар).
1.16. Қолжетімділік - Тыңдаушының Платформада ұсынылған Материалды және қосымша сервистерді қарау, танысу және өзгеше түрде пайдалану құқығы.
1.17. Вебинар - Сарапшының немесе шақырылған мамандардың Интернет желісі сервистерінің көмегімен көрсетілетін тақырыптық сөзі.

2. ШАРТТЫҢ НЫСАНАСЫ

2.1.Осы Шарт бойынша Орындаушы Тыңдаушыны оқыту жөніндегі қызметтер кешенін (Тимур Бустаев Таргет мектебінің «Кәсіп: таргетолог» курсы, «Сарапшы» тарифі) көрсетуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтер кешенін осы Шартта белгіленген тәртіппен және жағдайларда төлеуге міндеттенеді.
2.1.1. Оқыту курсы мынадай ақпараттық топтардан, модульдерден және қосымша курстардан тұрады:
1-ақпараттық топ:
Кіріспе ақпарат
0 модулі. Кәсіпте бастау.
2-ақпараттық топ:
Модуль 1. ВКонтакте таргеттелген жарнамасын баптау.
Facebook таргеттелген жарнаманы баптау курсы.
«Батыс фрилансқа қалай шығу керек» модулі.
Сату және келіссөздер бойынша бағам.
2-модуль. Алғашқы ақылы клиенттерді іздеу.
3-ақпараттық топ:
3-модуль. Жасалған жұмысты кейске орау.
4-модуль. Ақылы клиенттерден кезек жасау.
5-модуль. Жобаны жүргізу.
4-ақпараттық топ:
Вконтакте SMM бойынша курс.
Бағам бойынша бағам.
Тілде сайттар құру курсы
Figma графикалық редакторы бойынша курс
Әрбір модуль немесе қосымша курс бір немесе бірнеше бейне сабақтан, мәтіндік/графикалық материалдан тұрады. Орындаушының әдістемелік шешімдеріне сәйкес Курстың құрамдас бөліктері олардың ақпараттық және практикалық бағыттылығына сәйкес топтастырылған. Әрбір топ өз бетінше пайдалануға жарамды қисынды аяқталған ақпарат блогын білдіреді. Осы Шартты орындау барысында әрбір ақпараттық топқа қол жеткізу практикалық тапсырмалардың табысты орындалуына қарамастан беріледі.

2.1.2. Оқыту курсы:
- мәтіндік, кестелік немесе графикалық форматтағы анықтамалық материалдар;
- практикалық дағдыларды әзірлеуге арналған тапсырмалар (тренингтер);
- Тыңдаушының Материалды балдық жүйе бойынша игерудегі ілгерілеуін көрсететін жетістіктер шкаласы;
- алдыңғы оқу ағындарының кейстері бар базаларға қол жеткізу;
- өткен оқу ағындарының жарнамалық науқандарын талдауға қол жеткізу;
- жарнамалық макеттердің үлгілері бар Telegram-арнаға кіру;
- Сарапшыдан жарнаманы талдау (үздік нәтижелі тыңдаушылар үшін).
2.1.3. Қосымша курсты аяқтағаннан кейін Тыңдаушының:
- сұрақтарға жауап алуға және кураторлардың 2 ай бойы жабық сөйлесуіне көмектесуге;
- таргетолог немесе келесі ағымның кураторы ретінде Сарапшының командасына кіру;
- бос жұмыс орындары бар телеграм-арнадағы жарияланымдар 1 ай ішінде тегін (Үздік нәтижелі тыңдаушылар үшін).
2.1.4. Ұсынылатын тариф бойынша оқыту курсы куратордың (тәлімгердің) қатысуы түрінде Қосымша сервистерді пайдалануды болжайды. Тыңдаушы тәлімгерлерді сүйемелдеу пәнін (2 «ВКонтакте таргеттелген жарнаманы баптау» модулі немесе «Facebook таргеттелген жарнаманы баптау» қосымша курсы арасында) баламалы негізде таңдауға құқылы. Кураторды сүйемелдеу ағынның жалпы чатындағы консультацияларды және дербес практикалық тапсырмаларды тексеруді қамтиды. Тыңдаушының сұрақтарына жауап берудің Мәскеу уақыты бойынша сағат 10-ден сағат 22-ге дейінгі кезеңдегі орташа уақыты 10 минутты құрайды. Көрсетілген кезеңнен тыс уақытта жауап беру уақыты келесі күнге ауыстырылуы мүмкін.
2.1.5. Орындаушы ұсынылған қызметтің Тапсырыс берушінің күтулеріне сәйкес келмегені және/немесе оны субъективті бағалағаны үшін жауапты болмайды, сондай-ақ пайда алу мақсатында Тыңдаушы жасайтын трансакциялардың нәтижелеріне кепілдік бермейді.
2.2. Ұсынылған курс қашықтықтан онлайн оқыту нысанында қолжетімді. Материалды игеру үшін бейнені ойнату мүмкіндігімен Интернетке қол жеткізуді қолдайтын кез келген құрылғы, сондай-ақ жүктеу жылдамдығы кемінде 20Mbps интернет-қосылыс қажет.
2.3. Оқудың есептік ұзақтығы 58 күнді құрайды. Күнделікті сабақтардың ұсынылған ұзақтығы күніне 1 сағаттан 1,5 сағатқа дейін құрайды.
2.4. Қызметтер білім беру платформасында аккаунт тіркелгеннен кейін материалға https://bustaew.kz қол жеткізу және Қосымша сервистерді пайдалану мүмкіндігі арқылы көрсетіледі. Орындаушы орта-арнайы және жоғары білімі аяқталған Тыңдаушы үшін материалдың қолжетімділігіне кепілдік береді. Таргеттелген жарнама саласындағы кәсіпкерлік қызметтің жеке тәжірибесі болған жағдайда Тапсырыс беруші оқыту курсының құрамына кіретін жеке ақпараттық топтарды (модульдерді, қосымша курстарды) өз бетінше зерделеу үшін немесе 30 күнге қолжетімді Қосымша сервистерді пайдалана отырып игеру үшін сатып ала алады. https://bustaew.kz. Бірнеше топты сатып алу кезінде бір мезгілде қол жеткізу мерзімі қосылады, бірақ нәтижесінде 180 күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
2.5.Осы Офертаның 3-бөлімінде көрсетілген конклюденттік әрекеттерді жасаудың, яғни оның Акцептінің мынадай заңдық маңызы бар тергеулері бар - Тапсырыс беруші шарттың нысанасымен, қызметтер кешенін ұсыну талаптарымен және төлем ережелерімен жеткілікті дәрежеде танысқанын мойындайды және оның құрамы мен сатып алу шарттары туралы түсінік негізінде бағамды сатып алу туралы шешім қабылдайды.
- Тапсырыс беруші Орындаушының шарттық міндеттемелерін тиісінше орындау үшін Орындаушының платформасының, байланыс сервистерінің, сайтының және орналастырылған материалдарының техникалық жарамдылығын таниды;
- Тапсырыс беруші Орындаушы ұсынатын қызметтерді алу үшін техникалық мүмкіндіктердің болуын декларациялайды.
2.6. Орындаушы оқыту курсының көлемін оның ұлғаюына қарай өзгертуге, көтермелеу акцияларын ұйымдастыруға, тиісті ақпаратты платформада жариялай отырып, қосымша дәрістер, вебинарлар, марафондар немесе қарқындар беруге құқылы. Тиісті жарияланымдар жасалған шартқа қосымша келісімдер ретінде қаралады. Осы Офертаның өзекті мазмұны мен платформада жазылған шарттар арасында қайшылықтар анықталған кезде сайтта жазылған шарттар қолданылады https://bustaew.kz.
2.7. Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін маңызды ақпаратты Орындаушының өкілдері Тапсырыс берушіге (Тыңдаушыға) тиісті хабарламаны байланыстық e-mail, Telegram және/немесе SMS бөліміне байланыс телефонының байланыс нөміріне жіберу арқылы хабарлауы мүмкін, бұл ретте Тапсырыс берушіге (Тыңдаушыға) Орындаушыдан шығатын хат-хабардың мазмұнын тексеру ұсынылмаған тәулігіне бір реттен кем емес. Тапсырыс берушінің шарт талаптарының осы тармақта көрсетілген жолмен өзгергені туралы хабарламасы тиісті болып есептеледі.
2.8. Осы Шарт бойынша Тыңдаушы мақсаты қашықтықтан сату менеджментіне оқыту болып табылатын қызметтер кешеніне қол жеткізуді ұсыну жолымен материалды және Қосымша сервистерді шұғыл пайдалану құқығын алады.[2]

         
                 3. ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

3.1. Осы жария офертаның акцепті мынадай тәртіппен жүргізіледі:
3.1.1. Тапсырыс беруші өтінім нысанын Интернет желісіндегі платформада мына мекенжай бойынша толтырады https://bustaew.kz.
3.1.2. Өтінім нысанын толтыру үшін платформада тіркеу қажет. Тіркеу сәйкестендіру деректері ретінде Тыңдаушының мынадай деректері ұсынылады:
· аты-жөні, тегі;
· телефон байланыс нөмірі;
· контактілі e-mail;
Курсты ойдағыдай игеру үшін:
· Telegram желісіндегі ник;
· ел, тұратын қала.
3.1.3. Өтінім жасалғаннан және платформада тіркелгеннен кейін Орындаушы тіркеу кезінде көрсетілген мекенжай бойынша тіркеуді растау үшін хат жібереді.
3.1.4. Ақы төлеу немесе бөліп төлеуді ресімдеу үшін Тапсырыс беруші Орындаушының платформасындағы төлем жүйесінің нұсқауларын https://bustaew.kz мекенжайы бойынша («Сарапшы» тарифі) орындайды. https://bustaew.kz
3.1.5. Тапсырыс берушінің https://bustaew.kz/preoffer, мекенжайы бойынша Орындаушының платформасында жазылған шарттарда бағамды төмендетілген бағамен сатып алуды ұсынатын акцияға қатысуға мүмкіндігі бар, сондай-ақ алдын ала төлемді 10 000 (он мың) теңге мөлшерінде жүзеге асыра отырып, бағамды төмендетілген бағамен сатып алу құқығын өзіне бекітуге құқығы бар. Алдын ала ақы төлеу шарттары мына мекен-жай бойынша орналастырылған өтеулі қызмет көрсету туралы алдын ала шарт жасасу үшін жария офертада бекітілген: Брондау кезінде төмендетілген баға акция мерзіміне қарамастан 5 күн бойы жарамды болып қалады.
3.1.6.Алдын ала төлемді растау төлем туралы чек болып табылады, оны Тапсырыс беруші Орындаушы өкілінің талабы бойынша мессенджерге WhatsApp +77002276490 немесе info@school.socialrocket.agency пошталық мекенжайына беруге міндетті.
3.2. -тармақта көзделген іс-әрекеттер жасалғаннан кейін. Орындаушы Тыңдаушыға материалға қол жеткізуді және оқыту курсының қосымша сервистерін платформадағы жеке аккаунттың функционалы арқылы пайдалану мүмкіндігін ұсынады https://getcourse.ru/. Аккаунт интерфейсі материалды бірнеше рет қарау мүмкіндігін көздейді.
3.3. Практикалық тапсырмаларды табысты орындау оқытудың маңызды бөлігі болып табылады. Материалмен танысу платформаның логтарымен белгіленеді. Материалдың игерілуіне қарай прогресс шкаласы толтырылады, Тыңдаушыға балл есептеледі.
3.4. Тыңдаушы кез келген сәтте оқу курсынан бас тартуға құқылы. Оқудан бас тарту нақты көрсетілген қызметтер үшін төлемді ұстауды көздейді. Бұл ретте қызметтердің бағасы осы шартқа № 1 қосымшада айқындалады. Оқудан бас тарту оларға қолжетімділікті ашқанға дейін Тапсырыс берушіге төлемді мессенджерге немесе пошталық мекенжайға ақы төленгенін куәландыратын чекті ұсыну арқылы төлем расталған жағдайда толық көлемде төленген соманы қайтаруға құқық береді. Қалған жағдайларда қайтару тәртібі мен сомасы осы Шарттың 10-бөліміне сәйкес айқындалады.
3.5. Оқыту https://getcourse.ru/ платформасында айқындалатын мерзімде жүргізіледі, ол үшін Орындаушы оқу топтарын (ағындарын) қалыптастырады. Оқыту курсы нысанындағы материалды оқыту әдістемесі таңдалған салада практикалық дағдыларды, оның ішінде Тыңдаушылар тобы арасында ақпарат алмасуды ынталандыру көмегімен әзірлеуге бағытталған қабылдауларды қамтиды.
3.6. Осы Шарттың мәні әрқайсысы бірнеше кезеңде орындалатын қызметтер кешені болғандықтан, Орындаушы өзіне қабылдаған міндеттемелерді тиісінше орындау сәті әрбір кезең бойынша жеке мынадай түрде айқындалады:
- материалға қол жеткізуді ұсыну жөніндегі қызметтер Тыңдаушыға материалды әрбір ақпараттық топтың материалына қол жеткізуді ұсыну жолымен техникалық мүмкіндікті қамтамасыз ету сәтінде тиісті түрде көрсетілген болып есептеледі. Қызметтерді ұсыну фактісі Тыңдаушының платформадағы жеке кабинетінің логтарымен расталады https://getcourse.ru/. Орындалған жұмыстарды қабылдау актісін жасау көзделмеген;
- ағымдағы ақпараттық топқа қатысты Қосымша сервистердің құрамына кіретін қызметтер келесі реттік нөмірдің ақпараттық тобын ашқан сәтте, ал соңғы ақпараттық топтың Қосымша сервистерін пайдаланған жағдайда - оқу басталғаннан бастап 58 күндік мерзім өткеннен кейін тиісті түрде көрсетілген болып есептеледі. Тыңдаушыға тиісті ақпараттық топтың материалын игеруге бөлінген мерзім ішінде Қосымша сервистерді пайдаланудың техникалық мүмкіндігі қамтамасыз етілген жағдайда, оларды Тыңдаушының пайдалану фактісіне қарамастан, қызметтер тиісті түрде көрсетілген деп танылады. Қызметтерді ұсыну фактісі Тыңдаушының https://getcourse.ru/ платформасындағы жеке кабинетінің логтарымен, топтық оқу чатындағы хабарламалармен, практикалық тапсырмаларды тексерумен расталады. Орындалған жұмыстарды қабылдау актісін жасау қарастырылмаған.
3.7. Тапсырыс беруші мен Тыңдаушы арасындағы құқықтық қатынастардың сипаты осы Офертаның шарттарын өзгерту үшін негіз болып табылмайды.


                   4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Орындаушы өзіне мынадай міндеттерді қабылдайды.
4.1.1. . Тапсырыс берушіге оқыту ағыны басталғанға дейін оқыту жөніндегі материалға (алдын ала оқытудың шолу материалдарының тобы) рұқсат беру, сондай-ақ Тапсырыс берушіге Telegram-арнаға қосылу және Telegram- чатқа қол жеткізу үшін сілтеме беру жолымен, бірақ осы шарттың 24-тармағында көзделген барлық іс-әрекеттер жасалғаннан кейін кемінде 3.1 сағат өткен соң оқу тобын құру.
4.1.2. Оқыту басталғанға дейін барлық қажетті дайындық әрекеттерін жасау, атап айтқанда, Тыңдаушының Қосымша сервистерді пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті біліктілігі бар маманды тарту, барлық қажетті лицензиялық төлемдерді жүргізу, өз тарапында шарттың мәні болып табылатын қызметтерді көрсетудің техникалық мүмкіндігін қамтамасыз ету.
4.1.3. Қосымша сервистердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Қалыпты қызмет көрсетуге кедергі келтіретін техникалық ақаулар болған жағдайда оларды жою жөнінде шаралар қабылдау және Тыңдаушылардың мәжбүрлі әрекетсіздігі уақытына тиісті мерзімдерді ұзарту.
4.1.4.Тапсырыс берушінің осы шартты орындауға байланысты өтінішін келіп түскен сәттен бастап 24 сағат ішінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жекелеген өтініштер түрлері үшін белгіленген мерзімдерде қарауға.
4.1.5. Осы шарттың 3.4-тармағында көзделген тәртiппен оқудан бас тартқан жағдайда Тапсырыс берушiнiң өтiнiшi бойынша ол жасаған төлем сомасын қайтаруға.
4.1.6. Тыңдаушыға Курсты аяқтағаны туралы куәлік берілсін (электрондық поштаға жолдансын).
4.1.7. Әртүрлі географиялық өңірлерден келген тыңдаушылар үшін материалды игеруде тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету.
4.1.8. Осы шартты орындауға байланысты емес мақсаттар үшін Тапсырыс беруші мен Тыңдаушылардың дербес деректерін пайдаланбау.
4.1.9. Тапсырыс берушінің өтінімінде көрсетілген өзге байланыс тәсілдерінің көмегімен ақпаратты сайтқа орналастыру немесе хабарлама арқылы Тапсырыс берушінің назарына жоспарланған немесе өзгертілген мерзімге дейін кемінде 24 сағат бұрын қажетті ұйымдастыру ақпаратын жеткізу.
4.2. Шартты орындау кезінде Орындаушының төменде санамаланған құқықтары болады.
4.2.1. Тапсырыс беруші Орындаушының қызметтер кешеніне ақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді тиісінше орындағаннан кейін ғана қызметтер көрсетуге кірісуге.
4.2.2. . Сарапшының Авторлық құқықтарының бұзылуы анықталған, дұрыс емес ақпарат берiлген немесе Тыңдаушы осы шартта көзделген мiндеттердi бұзған кезде Тыңдаушыға материалға қол жеткiзудi шектеу және Қосымша сервистердiң қолданылуын тоқтата тұру.
4.2.3. Пән туралы жаңа өзекті ақпарат пайда болған жағдайда курс бағдарламасына өзгерістер енгізу.
4.2.4. Тыңдаушының дайындық деңгейін бағалау және қосымша, оның ішінде жеке сабақтар ұсыну. Жеткілікті базалық дайындық болмаған жағдайда шарт жасасудан бас тартылсын.
4.2.5. Орындаушының қызметтер кешеніне ақы төлеу мерзімі өткен жағдайда оларды үшінші тұлғаға өткізуге міндетті.
4.2.6. Осы шарттың мақсаттары үшін Тапсырыс беруші мен Тыңдаушылардың дербес деректерін пайдалану.
4.2.7. Сарапшының Авторлық құқықтарының бұзылғаны анықталған немесе оқытқаны үшін төлем енгізілген Тыңдаушы осы шартта көзделген міндеттерді бұзған кезде Тапсырыс берушінің ақшалай қаражатын ұстап қалуға.
4.2.8. Тыңдаушының алдын ала келісімінсіз бұзушылықтарды тіркеу үшін техникалық құралдарды (аудио- және бейнежазба, экран суреттері, электрондық хат алмасу) пайдалану.
4.2.9. Орындаушының еркін нысанда берілген Тапсырыс берушінің рұқсатымен, Орындаушы қызмет көрсету уақытында немесе аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші жіберген пікірлер мен фотосуреттерді қандай да бір төлемсіз пайдалануға; Орындаушының вебинарларда Қызметтер көрсетуінің нәтижелері ретінде көрсету үшін, көрмелерде, каталогтарда және өзге де басылымдарда, Орындаушының конкурстарға және өзге де ұқсас ic-шараларға қатысуымен, сондай-ақ Орындаушының ақпараттық өнімін (қызметтер кешенін) жарнамалау мақсатында жүзеге асырылады.
4.2.10. Өз бетінше зерделеу үшін Тыңдаушыға тегін негізде білім беру курсы тақырыбына қатысты қосымша модульдерді ұсыну, сондай-ақ өз бастамасы бойынша материалға қол жеткізу мерзімін ұзарту.
4.3. Осы Офертаның шарттарын қабылдай отырып, Тапсырыс беруші өзінде мынадай міндеттердің туындауына келісім білдіреді.
4.3.1. Осы шартта көзделген тәртiппен және талаптармен төлем жүргiзiлсiн.
4.3.2. . Курс тыңдаушысы туралы шынайы деректерді, оның ішінде Тапсырыс беруші мен Тыңдаушы бір тұлғада сәйкес келген кезде көрсету.
4.3.3. тармақта көзделген тәртіптен өзгеше, үшінші тұлғалардың материалдарымен танысуына және үшінші тұлғалардың Қосымша сервистерді пайдалануына жол бермеу. шарттың негізінде жүзеге асырылады.
Авторлық құқықты, сондай-ақ курс құқық иеленушілерінің заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау Тапсырыс берушінің жауапкершілік аймағында болады.
4.3.4. Тапсырыс беруші Тыңдаушының материалды және Қосымша сервистерді пайдалану тәртібін бұзғаны үшін, оның ішінде Тапсырыс беруші мен Тыңдаушы бір тұлғада сәйкес келмеген кезде жауапты болады.
4.3.5. Оқудан бас тартқан немесе ақы төленген өзге де іс-шараға қатысқан жағдайда Орындаушыға өзінің шешімі туралы дереу хабарлансын. Бас тарту туралы хабарлама Орындаушыға жіберілгеннен кейін 24 сағат өткен соң күшіне енеді. Оқудан немесе іс-шараға қатысудан бас тарту туралы хабардар етілгеннен кейін Тыңдаушы қызметтерді пайдаланудан бас тартуға міндетті. Бейне сабақты қарау логының болуы көрсетілген қызметтер үшін төлемді ұстап қалу үшін жеткілікті негіз болып табылады. Осы Шартты орындаудан бас тартудың барлық жағдайларында Тапсырыс беруші Орындаушыға жазбаша нысанда өтініш береді (шартты өзгерту немесе бұзу туралы келісім шарт сияқты нысанда жасалады).
4.3.6. Кез келген жағдайда, осы Шарттан бас тартқан немесе оны бұзған кезде Тапсырыс беруші Орындаушы нақты көрсеткен қызметтердің құнын төлеуге міндетті.
4.3.7. Тыңдаушы 4.5-тармақта көрсетілген міндеттерді бұзған жағдайда. Тапсырыс беруші орындаушыға таңдалған тарифтік жоспардың екі еселенген құнын төлеуге міндеттенеді. Бұл санкция есептік сипатта болады. Тыңдаушы келтірген залалдар көрсетілген сомадан асып кеткен жағдайда одан сот тәртібімен өндіріп алынуы мүмкін.
4.3.8. Тапсырыс беруші Тыңдаушыға Орындаушының қызметтерін пайдаланудың техникалық мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.
4.4. Шартты орындау үшін Тапсырыс берушінің мынадай құқықтары бар.
4.4.1. Тапсырыс берушінің өз құзыреті шегінде Орындаушыға Қызметтер көрсету нысанын және олардың мазмұнын түзету жөнінде ұсыныстар енгізуге құқығы бар. Тапсырыс берушінің осы құқығын іске асыруға байланысты қосымша қызметтер көрсету өтеусіз де, қосымша ақы үшін де жүзеге асырылуы мүмкін.
4.4.2. Орындаушыдан осы Шарт бойынша өзi қабылдаған мiндеттемелердi тиiсiнше орындауды талап етуге.
4.4.3. Оқу мерзімін дәлелді себептермен ауыстыру. Қызметтерді алудың жаңа мерзімін келісу мүмкін болмаған жағдайда шарт бұзылады. Бұл жағдайда Орындаушының нақты көрсетілген қызметтердің құнын өтеуге құқығы бар.
4.4.4. Қызметтердi толық немесе бiр бөлiгiнде өз қалауы бойынша пайдаланудан бас тартуға. Орындаушы берген мүмкіндіктерді пайдаланбау төлем мөлшерін қайта қарау үшін негіз болып табылмайды.
4.4.5. Бұл туралы Орындаушыны хабардар ете отырып, Тыңдаушының құқықтарын үшінші тұлғаға беруге. Тыңдаушының құқықтары мен міндеттері 3.1-тармақта көрсетілген тіркеу әрекеттері орындалғаннан кейін жаңа Тыңдаушыға ауысады. шарттың негізінде жүзеге асырылады. Тыңдаушының құқықтары оқу басталғаннан кейін ауысқан кезде Орындаушы қызмет көрсетудің толықтығы үшін жауапты болмайды.
4.4.6. Тыңдаушы оқуға тікелей қатысатын адам ретінде мынадай міндеттерді атқарады.

4.5.1. Жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларын сақтауға, атап айтқанда, Орындаушыға, үшінші тұлғаларға және басқа да Тапсырыс берушілерге құрмет көрсетуге, олардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне қол сұқпауға.
4.5.2. Нормативтік емес лексиканы пайдаланбау, Орындаушыны, үшінші тұлғаларды немесе басқа да Тыңдаушыларды қорлайтын сөз тіркестерін қолданбау.
4.5.3. Қызмет көрсету кезінде агрессивті мінез-құлыққа жол бермеуге, Қызмет көрсету/алу кезінде Орындаушыға, үшінші тұлғаларға немесе басқа Тыңдаушыларға кедергі келтірмеуге, оқыту тақырыбына қатысы жоқ пікірлерге (ауызша, жазбаша) жол бермеуге.
4.5.4. Орындаушыдан алынған ақпаратты Орындаушының мүдделеріне мүліктік және (немесе) мүліктік емес зиян келтіруі мүмкін немесе әкеп соғатын тәсілдермен пайдаланбау.
4.5.5. Орындаушы Қызмет көрсету кезінде ұсынған материалдар мен ақпаратты оның келісімінсіз коммерциялық мақсаттарда осы материалдар мен ақпаратты және (немесе) өзге де тәсілдерді көшіру, көбейту және көп мәрте қайта шығару немесе қарау мүмкіндігін (баспасөзде және басқа басылымдарда жариялау, жария сөйлеу және т.б.) ұйымдастыру жолымен пайдаланбау.
4.5.6. Таратпау, оның ішінде жинақтау немесе қайта өңдеу жолымен, көшірмеу, сақтамауға, орналастырмауға, жүктемеуге, кез келген тәсілмен жалпыға бірдей қолжетімді Орындаушының алдын ала жазбаша келісімінсіз Орындаушы ұсынған ақпаратты кез келген адамдар тобы үшін жабық, ашық көздерде, материалдар, сабақ жазбалары, көрсетілетін Қызметтер бағыты бойынша сұрақтарға жауаптар, Орындаушы көрсететін бейне- және аудиожазбалар, конспектілер және т.б. вебинарлар мен өзге де қызметтер.
4.5.7. Жарнаманы таратпауға және бөгде ресурстардың қызметтерін, өз қызметтерін немесе үшінші тұлғалардың қызметтерін, оның ішінде бағалау пікірлері түрінде ұсынбауға.
4.5.8. Тыңдаушыға Орындаушының арнайы рұқсатынсыз кез келген тәсілмен (компьютердің қатты дискісіне не бейнеаппаратура арқылы) бейне сабақтар немесе топтық консультациялар жазуды жүзеге асыруға тыйым салынады.
4.5.9. Білім беру мақсаты бар топтық чаттарды материалды игерумен байланысты мақсаттар үшін ғана пайдалану.
4.5.10. Тыңдаушы жоғарыда баяндалған тармақтарды бұзғаны үшін Тапсырыс берушінің жауапкершілігіне қосымша жауаптылықта болады.
4.6. Тыңдаушының:
4.6.1. Курстың бағдарламасы бойынша оқуға жеке өзі қатысады.
4.6.2. Оқу материалдарын пайдалану, конспектілер жасау, үзінді көшірме жасау, практикалық тапсырмалардың сәтті орындалуы туралы ақпарат алу.
4.6.3. Алынған білімді олардың таралуына байланысты емес экономикалық және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін курстың әдістемесін немесе мазмұнын толық немесе ішінара қайталайтын нысанда пайдалану.
4.6.4. Орындаушының қосымша сервистерін пайдалануға немесе оларды толық немесе бір бөлігін өз қалауы бойынша пайдаланудан бас тартуға. Бұл ретте тараптардың Орындаушының тиісті қызмет көрсету сәтіне қатысты өзара түсіністігі болады. Орындаушы берген мүмкіндіктерді пайдаланбау төлем мөлшерін қайта қарау үшін негіз болып табылмайды.
4.6.5. Оқу материалының немесе оның құрамдас бөліктерінің мазмұнын ашпай, курстың мазмұны мен оны оқыту әдістемесіне қатысты пікірлер мен түсініктемелер қалдырады.
4.6.6. Орындаушыға оқу материалының нысаны мен мазмұнына қатысты ұсыныстар жолдайды.
4.7. Осы шарттың тараптары осы шартқа жатпайтын, алайда оны орындау барысында оған белгілі болған ақпаратқа қатысты ақылға қонымды құпиялылықты сақтауға міндетті.
4.8. Бағамның мәнін құрайтын ақпараттың коммерциялық құндылығын сақтау мақсатында тараптардың әрқайсысы өзіне:
- материалды және оның құрамдас бөліктерін 5 жыл ішінде үшінші тұлғалардың пайдасына иеліктен шығаруға тыйым салынады.
- материалды және оның құрамдас бөліктерін Тараптардың мүдделеріне қайшы келетін және 5 жыл ішінде ақпараттың коммерциялық құндылығын төмендететін мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге міндетті.
- материалда және оның құрамдас бөліктерінде баяндалған құжаттаманы және әдістемелердің сипаттамасын жаңғыртпауға, яғни материалдың және оның құрамдас бөліктерінің бір және одан да көп данасын кез келген материалдық нысанда, оның ішінде осы шарт шеңберінде пайдаланылатындардан басқа тәсілмен өткізу үшін дыбыс немесе бейнежазба нысанында дайындауға жол бермеуге міндетті.
- егер мұндай жазба дербес экономикалық мәнге ие болса (жарнамалық акция емес), материалды және оның құрамдас бөліктерін ақпараттық-телекоммуникациялық желі бойынша бермеуге;
- материалды және оның құрамдас бөліктерін 5 жыл ішінде оның сипаттамасының түпнұсқасын немесе даналарын сату немесе өзгеше иеліктен шығару жолымен таратпауға;
- материалды және оның құрамдас бөліктерін өзге мемлекеттердің кедендік аумағында 5 жыл ішінде тарату мақсатында импорттамауға;

- егер мұндай жазба дербес экономикалық мәнге ие болса (жарнамалық акция емес), материалды және оның құрамдас бөліктерін ақпараттық-телекоммуникациялық желі бойынша бермеуге;
- материалды және оның құрамдас бөліктерін 5 жыл ішінде оның сипаттамасының түпнұсқасын немесе даналарын сату немесе өзгеше иеліктен шығару жолымен таратпауға;
- материалды және оның құрамдас бөліктерін өзге мемлекеттердің кедендік аумағында 5 жыл ішінде тарату мақсатында импорттамауға;
- техникалық құралдардың (радио, теледидар және өзге де техникалық құралдардың) көмегімен, оның ішінде еркін бару үшін ашық жерде немесе үшінші тұлғалар қатысатын жерде хабарлар беруді ұйымдастырмауға;
- кабель бойынша хабарламаны қоспағанда, радио немесе теледидар арқылы жалпы жұрттың назарына эфирге хабарлауға тыйым салынады. Бұл ретте хабарлама деп ақпарат жұртшылықтың оны нақты қабылдауына қарамастан, есту қабiлетiне қолжетiмдi болатын кез келген iс-әрекет түсiнiледi. Спутник арқылы эфирге ақпаратты хабарлау кезінде эфирге хабарлау деп жер үсті станциясынан спутникке сигналдарды қабылдау және спутниктен сигналдарды беру түсініледі, олар арқылы ақпарат аудиторияның оны нақты қабылдауына қарамастан жалпыға бірдей мәліметке жеткізілуі мүмкін. Кодталған сигналдарды хабарлау, егер декодтау құралдарын эфирлік хабар тарату ұйымы адамдардың шектеусіз тобына немесе оның келісімімен ұсынса, эфирге хабарлау деп танылады;
- кәбіл, сым, оптикалық талшық немесе ұқсас құралдардың көмегімен радио немесе теледидар арқылы жалпы жұрттың назарына хабарлауға болмайды. Кодталған сигналдарды хабарлау, егер кәбілмен хабар беру құралдарын кабельдік хабар тарату ұйымы адамдардың шектеусіз тобына немесе оның келісімімен ұсынса, кабель бойынша хабарлама деп танылады;
- эфирге немесе кабельдік хабар тарату ұйымы эфирге немесе кабель арқылы хабарлайтын толық және өзгермейтін радио- немесе телехабарларды не оның елеулі бөлігін ретрансляциялау, яғни эфирге (оның ішінде спутник арқылы) немесе кабель арқылы қабылдау және бір мезгілде хабарлау жүргізуге;
- материалды немесе оның құрамдас бөліктерін аудармауға немесе басқаша өңдеуге тыйым салынады. Бұл ретте туынды туындыны (өңдеу, экрандау, аранжировкалау, сахналау және тағы сол сияқты) жасау туындыны қайта өңдеу деп түсініледі;
- материалдың немесе оның құрамдас бөліктерінің мазмұнын кез келген адам кез келген жерден және кез келген уақытта өз таңдауы бойынша (жалпыға бірдей мәліметке жеткізу) ақпаратқа қол жеткізе алатындай етіп жалпы жұрттың назарына жеткізбеуге міндетті.
4.9. Тараптардың әрқайсысы дербес деректердің, байланыс ақпаратының және төлем деректемелерінің өзгергені туралы екіншісін дереу хабардар етуге міндеттенеді.
4.10. Тараптар оқу тобында оқудан себептермен өту мүмкін болмаған жағдайда, Орындаушыға байланысты емес не Тыңдаушы топтық оқуға қатысудан дәлелсіз бас тартқан жағдайда, Тапсырыс берушіге Орындаушының қатысуынсыз өз бетінше жұмыс істеу үшін оқыту материалдары мен практикалық тапсырмаларды ұсыну тең мәнді қызметтер кешені болып есептеледі. топтық оқыту және қосымша кезең үшін көзделген кемінде күнтізбелік 30 күн.
4.11. Егер Тапсырыс беруші Орындаушыға байланысты емес себептер бойынша қызметтерді пайдаланбаған және Орындаушыны шарттың қолданылу мерзімі ішінде қызметтерден бас тарту ниеті туралы хабардар етпеген жағдайда, қызметтер толық көлемде және тиісті түрде көрсетілген болып есептеледі.
[1] Офертада қолданыстағы редакциядағы «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы № 6-I Заңының 16-бабы қолданылған.
[2] Нақты қол жеткізу Telegram мессенджерін (telegram-арна) пайдалана отырып ұйымдастырылуы мүмкін.

5. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ


5.1. Осы Шарт бойынша Орындаушы көрсететін қызметтер кешенінің құны 740 000 (жеті жүз қырық мың) теңгені құрайды.
Қызметтерге ақы төлеу шоты 5 банктік күн ішінде жарамды.
5.2. Тараптар өзара түсіністікке ие, акцияны өткізу нәтижесінде төмендетілген осы шарттың бағасы Орындаушының барлық қызметтер кешенін сатып алған жағдайда ғана жарамды.
5.3. Курсты сатып алғанға дейін Тапсырыс беруші 10000 (он мың) теңге мөлшерінде алдын ала төлем жүргізе алады. Бағамды сатып алу кезінде көрсетілген сома қызметтер кешенінің құнына есептеледі.
5.4. Орындаушы салық салудың оңайлатылған жүйесін қолданады және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 367-бабына сәйкес ҚҚС төлеуші болып табылмайды.
5.5. Тапсырыс беруші Орындаушының қызметтеріне ақы төлеуді мынадай тәсілдердің бірімен жүргізе алады:
· электрондық ақша қаражатымен төлеу жолымен;
· төлем терминалдары не интернет-банкинг арқылы төлеу жолымен;
· Орындаушының есеп айырысу шотына ақы төлеу жолымен;
· Орындаушымен алдын ала келісу бойынша өзге де тәсілдермен.
Банк картасының көмегімен төлем жасалған жағдайда төлем тағайындауда (төлемге арналған хабарламада) Тапсырыс берушінің тегі, аты және әкесінің аты/атауы, сондай-ақ тікелей Тыңдаушыны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін деректер көрсетілуі тиіс. Орындаушының қызметтеріне үшінші тұлға ақы төлеген жағдайда, Тыңдаушы Орындаушының талабы бойынша осы Шарт бойынша қызметтердің құнын төлеу Тыңдаушы үшін және оның келісімімен жүргізілетіні туралы төлеушінің хатын ұсынуға міндетті. Төленген ақша қаражатын қайтару жүзеге асырылған жағдайда қайтару төлем алынған деректемелер бойынша және банк картасы шығарылған тұлғаның жеке өтініші негізінде жүргізіледі.
5.6. Қызметтерге ақы төлеу жөніндегі міндеттемелер Орындаушының есеп айырысу шотына ақша қаражатын есептеген сәттен бастап Тапсырыс беруші орындаған болып есептеледі.
5.7. Орындаушыға көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу шотына аударылған ақша қаражаты толық немесе бір бөлігінде Тапсырыс берушінің Орындаушының алдындағы өзге де ақшалай міндеттемелерін орындау шотына есепте луі мүмкін.


6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

6.1. Егер тиісінше орындамау Тапсырыс беруші ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі, жеткіліксіздігі немесе уақтылы болмауының салдары болып табылса, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан осы Шарттың талаптарын басқа да бұзу салдарынан Орындаушы Қызметтер көрсетілмеген жағдайда жауапты болмайды.
6.2. Осы шарттың талаптарын бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық (мүліктік) жауапкершілікті Тапсырыс беруші мен Орындаушы көтереді. Тыңдаушы 4.5-тармақта көзделген шарттарды бұзғаны үшін ғана жауапты болады. осы Шарттың негізінде жүзеге асырылады.
6.3. Тапсырыс беруші немесе Тыңдаушы Орындаушының құқықтарын және
Сарапшының Авторлық құқықтарын бұзған жағдайда, оның ішінде осы шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін Орындаушының:
- осы шарт бойынша төленген сомаларды ұстап, осы Шартты орындауды біржақты тәртіппен тоқтатуға;
- келтірілген залалдардың мөлшерін дәлелдемей, оның ішінде сот тәртібімен 1 200 000 (бір миллион екі жүз мың) теңге мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге;
- жоғалған пайданы қоса алғанда, осындай бұзылудан келтірілген залалдар сомасын өндіріп алуға құқылы.
Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері нәтижесінде Орындаушы көрсететін қызметтерге қол жеткізуді жоғалтқан жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыны 24 сағат ішінде хабардар етуге міндетті. Осы шарт орындалмаған жағдайда Тапсырыс беруші үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін өзінің жеке әрекеттері үшін жауапты болады.
6.4. Тапсырыс беруші мен Тыңдаушы қысқа мерзім ішінде барлық оқыту материалдарымен дәйекті танысу рұқсат етілген пайдалануға қайшы келетін мақсаттарда оқыту материалын пайдаланғаны туралы куәландырады және 6.3-тармақта көзделген жауаптылыққа әкеп соғады деп түсінеді. Осы Шарттың.
6.5. Тiркеу, Тыңдаушының құқықтарын үшiншi тұлғаларға келiсiлмеген түрде беру, Тыңдаушының мiндеттерiн сақтамау, осы шартпен берiлген құқықтарды жосықсыз пайдалану кезiнде жалған мәлiметтер берiлген жағдайда, осы шартты тиiсiнше орындаудың кейiннен мүмкiн болмауы Тапсырыс берушiнiң кiнәсiнен туындады деп есептеледi.
6.6. Өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Орындаушы 4.10-тармақта айтылған шарттарда Тапсырыс берушіге оқу материалын пайдалану мүмкіндігін беруге міндеттенеді. немесе оның кінәсінен алынбаған қызметтердің құнын өтеуге міндетті.
6.7. Орындаушының Тапсырыс беруші алдындағы мүліктік жауапкершілігі, оның мөлшері мен төлеу тәртібі тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамамен және Қазақстан Республикасы кодексінің қолданылатын нормаларымен айқындалады.
6.8. Осы шартта тікелей көзделмеген өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
6.9. Тапсырыс беруші төменде санамаланған жағдайлар Орындаушының:
- Орындаушы Орындаушының қызметтерді көрсету және (немесе) Тапсырыс берушінің қызметтерді қабылдауы мүмкін еместігі үшін, егер мұндай мүмкін еместік Интернет желісінің, бағдарламалық қамтамасыз етудің немесе Тапсырыс берушінің жабдығының жұмысын бұзу салдарынан туындаған болса, жауапты болмайды;
- Орындаушы осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер олар күтпеген, еңсерілмейтін мән-жайлардың салдары болып табылса, атап айтқанда жер сілкінісі, өрт, су тасқыны, өзге де дүлей зілзалалар, індеттер, авариялар, жарылыстар, әскери іс-қимылдар, заңнаманы өзгерту, орындаудың мүмкін еместігіне әкеп соққан уәкілетті адамдардың жарлықтары үшін жауапкершіліктен босатылады осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаушы болып табылады. Орындаушы осы Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындау және міндеттемелерді орындауды келісілген мерзімге ауыстыру үшін барлық мүмкін болатын іс-әрекеттерді қабылдауға міндеттенеді;
- Тыңдаушы жеке қабілеттерінің жеткіліксіздігіне немесе оқу күндерін өткізіп алуына байланысты тиісті түрде оқуды игермейді, практикалық тапсырмаларды орындамайды, кураторлардың ұсынымдарына сәйкес келмейді, өзіне қабылданған өзге де міндеттемелерді бұзады, наразылық және жарнамалық сипаттағы хабарламаларды жариялау үшін оқу чаттарын пайдаланады, Орындаушының үшінші тұлғаларға қатысты міндеттемелерін тиісінше орындауына кедергі жасайды.
- Орындаушы Орындаушының қызметтерді көрсету және (немесе) Тапсырыс берушінің қызметтерді қабылдауы мүмкін еместігі үшін, егер мұндай мүмкін еместік Интернет желісінің, бағдарламалық қамтамасыз етудің немесе Тапсырыс берушінің жабдығының жұмысын бұзу салдарынан туындаған болса, жауапты болмайды;
- Орындаушы осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер олар күтпеген, еңсерілмейтін мән-жайлардың салдары болып табылса, атап айтқанда жер сілкінісі, өрт, су тасқыны, өзге де дүлей зілзалалар, індеттер, авариялар, жарылыстар, әскери іс-қимылдар, заңнаманы өзгерту, орындаудың мүмкін еместігіне әкеп соққан уәкілетті адамдардың жарлықтары үшін жауапкершіліктен босатылады осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаушы болып табылады. Орындаушы осы Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындау және міндеттемелерді орындауды келісілген мерзімге ауыстыру үшін барлық мүмкін болатын іс-әрекеттерді қабылдауға міндеттенеді;
- Тыңдаушы жеке қабілеттерінің жеткіліксіздігіне немесе оқу күндерін өткізіп алуына байланысты тиісті түрде оқуды игермейді, практикалық тапсырмаларды орындамайды, кураторлардың ұсынымдарына сәйкес келмейді, өзіне қабылданған өзге де міндеттемелерді бұзады, наразылық және жарнамалық сипаттағы хабарламаларды жариялау үшін оқу чаттарын пайдаланады, Орындаушының үшінші тұлғаларға қатысты міндеттемелерін тиісінше орындауына кедергі жасайды.


7. ӨЗАРА ТҮСІНІСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯЛАР

7.1. Тапсырыс беруші оқытудың нақты нәтижелері Орындаушы әсер ете алмайтын факторларға тәуелді, олардың қатарына Тапсырыс берушінің оқуға жеке қабілеттері, Орындаушының практикалық тапсырмалары мен ұсынымдарының адал орындалуы, Тапсырыс берушінің қызмет аясы мен өңірі және басқалар жатады.
7.2. Тапсырыс беруші кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру құқықтық және қаржылық тәуекелдерге байланысты екендігін түсінеді, осыған байланысты Тапсырыс беруші қызметтер көрсету процесінде алынған ақпаратты, дағдыларды пайдалану кезінде тиісті ұқыптылықты дербес көрсетуге міндетті.
7.3. Осы шарт бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Орындаушы ұсынатын ешқандай ақпарат, материалдар оларды пайдаланудың кейінгі нәтижелерінің кепілдігі ретінде қарастырылмайды. Орындаушы ұсынған барлық ақпараттың негізінде шешімдер қабылдау Тапсырыс берушінің айрықша құзыретінде болады. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау шеңберінде Орындаушы ұсынған ақпарат пен материалдарды пайдалануға байланысты толық жауапкершілік пен тәуекелдерді өзіне қабылдайды.
7.4. Тапсырыс беруші Орындаушының Тапсырыс берушімен телефон арқылы сөйлесуді, қызмет көрсету процесін фото және бейнетіркеуді жүзеге асыруға құқығы бар екендігіне келіседі. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Орындаушы: ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу әрекеттерін болдырмауға және/немесе оны осы Шартты орындауға тікелей қатысы жоқ тұлғаларға беруге; мұндай фактілерді уақтылы анықтау және жолын кесу. Телефон арқылы сөйлесулер осы Шарттың орындалу сапасын бақылауды жүзеге асыру мақсатында жазылуы мүмкін мұндай фактілерді уақтылы анықтау және жолын кесу. Телефон арқылы сөйлесулер осы Шарттың орындалу сапасын бақылауды жүзеге асыру мақсатында жазылуы мүмкін.
7.5. Шарттың талаптарын қабылдай отырып, Тапсырыс беруші қолданыстағы заңнамаға сәйкес Орындаушының өзі ұсынған ақпаратты және дербес деректерді өңдеуге келісімін тиісті нысанды толтыру арқылы ресімдеуге міндеттенеді. Дербес деректерді өңдеу автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе жинауды, жазуды, жүйелендіруді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды қоса алғанда, осындай құралдарды пайдаланбай жүргізіледі Орындаушының осы Шарттың талаптары бойынша қабылданған өз міндеттемелерін, Шартта көзделген өзге де міндеттемелерді орындау мақсатында, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік актілердің және өзге де нормативтік актілердің талаптарын орындау мақсатында дербес деректерді алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, жою. Тапсырыс беруші ұсынған дербес деректерді пайдалану мерзімі – мерзімсіз. Тапсырыс беруші сондай-ақ Тапсырыс беруші көрсеткен байланыс телефоны және (немесе) байланыс электрондық мекенжайы бойынша Орындаушының іс-шаралары туралы ақпараттық таратуды және/немесе Орындаушының және/немесе Орындаушының әріптесінің өзге де қызметтері туралы жарнамалық таратуды жүзеге асыру мақсатында Орындаушының өзі ұсынған ақпаратты және дербес деректерді өңдеуге және пайдалануға өзінің келісімін береді. Таратуды алуға келісім Орындаушы Орындаушының таратуды алудан бас тарту туралы жазбаша хабарламасын алғанға дейін мерзімсіз берілген болып есептеледі. Тапсырыс беруші сондай-ақ Орындаушы мен осындай үшінші тұлғалар арасында тиісінше жасалған шарт болған және дербес деректерді пайдалану мақсаттары осы Шартта айқындалған мақсаттарға сәйкес келген кезде Орындаушының осы тармақта көзделген іс-әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында өздеріне берілген ақпаратты және (немесе) оның дербес деректерін үшінші тұлғаларға беруге өзінің келісімін береді.
7.6. Тапсырыс беруші өзіне алынған ақпарат пен авторлық әдістемелерді оқу курстары түрінде жаңғыртуға Орындаушы мен Сарапшының келісімімен ғана жол берілетіні туралы есеп береді.
7.7. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша қызметтер кешенін орындаудың нәтижесі Тапсырыс беруші төлеген тарифке сәйкес Орындаушының оқыту материалдарына қол жеткізуді ұсыну, көрсетілетін қызметтерді жіберу бойынша Тапсырыс берушінің сұрақтарына жауап беру, Тапсырыс берушіге вебинарға/сабаққа/вебинарлар жазбаларына, сабақтарға және оқыту материалдарына қатысуға рұқсат беру жөніндегі Орындаушының іс-әрекеттері болып табылатынын растайды.
7.8. Тапсырыс беруші мен Орындаушы осы Офертаның Акцептіне дейін Интернет телекоммуникациялық желісінің, Telegram мессенджерінің және сайт сервистерінің мүмкіндіктерін пайдаланудың базалық дағдыларын сатып алуды қажет деп санайды.
7.9. Тапсырыс берушінің осы Қызмет көрсету туралы шартты орындаудан бас тарту немесе оны талап қойылмай бұзу құқығы және кез келген уақытта Орындаушының қызмет көрсетуді дереу тоқтату міндетіне хат жазады. Тапсырыс беруші аяқталмаған қызметтің мұндай тоқтатылуы оның сапасын төмендетуі, мерзімін ұлғайтуы немесе оқуды қайта бастаған жағдайда оның аяқталуын мүмкін етпеуі мүмкін деп келіседі.
7.10. Тараптар ағындағы орындар саны шектеулі болып табылатындығына қатысты өзара түсіністікке қол жеткізді. Бұл ретте Тапсырыс беруші оларда шарттың мәні туралы нақты ұсыныстардың болуын және осы Офертаның https://bustaew.kz платформасында және мәтінінде пән туралы ақпараттың қолжетімділігін, сондай-ақ осы Шарт жасалғанға дейін оқыту курсының мазмұнын нақтылау туралы тегін мүмкіндікті пайдалану қажеттілігінің болмауын мәлімдейді.


8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ, ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР, КОНКЛЮДЕНТТІК ІС-ӘРЕКЕТТЕРДІҢ МАҢЫЗЫ

8.1. Тараптар кез келген даулы жағдай туындаған кезде келіссөздер жүргізу қажеттігі туралы уағдаласты.
8.2.Келіссөздер жүргізу кезінде Орындаушы тікелей Тапсырыс берушіге, ал Тапсырыс беруші Орындаушыға хабарламаны электрондық поштаға жіберу жолымен немесе даудың мәні, оны шешудің ұсынылатын тәсілі баяндалатын жөнелтушіні біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мессенджер арқылы жүгінеді. Жіберушіні бірмәнді сәйкестендіруге мүмкіндік бермейтін хабарлар қаралмайды. Жауап болмаған жағдайда адресат хабарламаны жіберілгеннен кейін 24 сағат өткен соң алған болып есептеледі. Егер ұсыныс шарттың ағымдағы орындалуына немесе қалған барлық жағдайларда тәулік 24 қатысты болса, жауап беру мерзімі хабарламаны алған сәттен бастап сағат 10 белгіленеді.
8.3. Тараптардың бiрi ұсынған басқа тараптың жазбаша нысанда бiлдiрген талаптарды қабылдауы шарттың тиiстi бөлiгiндегi мазмұнын өзгертедi және қосымша келiсiм күшiне ие болады.
8.4.Тараптар хат алмасу, фото- және бейнетіркеу деректерін дәлелдемелер ретінде пайдалануға қарсылық білдірмейді. Дәлелдемелерді тіркеу үшін мүдделі тарап оларды қарсы тараптың атына жібереді. Дәлелдемелердің мазмұны екі жақты тіркелген болып саналады және егер мүдделі тарап оларды ұстауға қатысты қарсылықтарды 8.2-тармақта белгіленген мерзімдер ішінде мәлімдемесе, кейіннен даулана алмайды. шарттың ағымдағы орындалуына қатысты хабарлармен алмасу үшін.
8.5. https://bustaew.kz және https://getcourse.ru/ платформаларының логтары Тапсырыс берушінің немесе Тыңдаушының іс-әрекеттерінің жазбаша дәлелдемелері болып есептеледі.
8.6. Орындаушы ұсынатын ақпараттың сапасы мен толықтығына қатысты наразылықтар болған кезде Тапсырыс беруші даулы бейне сабағы бар модульмен жұмыс аяқталғанға дейін https://bustaew.kz/claim мекенжайы бойынша орналасқан өтініш нысанын толтыру арқылы өз ұстанымын білдіруге міндеттенеді. Келесі модульді зерделеудің басталуы зерделеуге ұсынылған ақпараттың тиісті сапасы мен толықтығын растау ретінде қарастырылады. Оқыту материалының сапасына немесе мазмұнына қатысты шағымдарды жолдау үшін оқу чаттарын пайдалануға жол берілмейді. Осы Шарттың 12-бөлімінде келтірілген Орындаушының электрондық поштасының мекенжайы өтініштерді жіберу үшін тиісті мекенжай болып табылады.
8.7. Қосымша қызметтерге тапсырыс беру және ақы төлеу шарттың мәні туралы келісімге өзгерістер енгізеді. Өзгертілген затқа осы шарттың өзгертілген затқа қолданылатын барлық талаптары қолданылады.
8.8. Келіссөздер арқылы реттелмеген барлық даулар сот инстанцияларының қарауына беріледі. Орындаушы кез келген бұзылған құқықты қорғау үшін қызмет көрсету орны бойынша сотқа жүгінуге құқылы.
8.9. Тараптар дау сатысына қарамастан, қарсы тараптың ықтимал материалдық не беделді залалын азайтуға адал әрекет етуге және шаралар қолдануға міндеттенеді.9. Авторлық құқық және Зияткерлік меншік объектілері.

9.1. Орындаушы Тапсырыс берушіге оқыту іс-шараларын өткізу процесінде ұсынатын барлық материалдарды, сондай-ақ Орындаушы оларды өткізу кезінде алған фото- және бейнетүсірілім нәтижелерін Тараптар зияткерлік қызметтің нәтижесі ретінде қарайды.
9.2. Оқыту материалына авторлық құқық Сарапшы - Тимур Мақсұтұлы Бустаевқа тиесілі. Басқа жобаларда оқу материалын пайдалануға қатысты Сарапшымен кез келген келіссөздерге Орындаушының қатысуымен ғана жол беріледі.
9.3. Тапсырыс беруші немесе Тыңдаушы оқу іс-шараларының фотосуреттерін, аудио- және/немесе бейнежазбасын Орындаушының рұқсатымен ғана жүзеге асыра алады. Орындаушының жазбаша келісімінсіз зияткерлік қызмет нәтижелерін, сондай-ақ сабақтас құқықтар объектілерін пайдалану Орындаушыға берілген құқықтарды бұзу болып табылады, бұл Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес азаматтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке әкеп соғады.
9.4. Осы Шартты жасай отырып, Тапсырыс беруші өзі туралы ақпаратты, Орындаушымен өзінің өзара қарым-қатынастарын, өзінің сауалнамалық деректерін, осы Шартты орындау шеңберінде Орындаушыға берілген өзінің бизнесі мен табысы туралы деректерді пайдалануға келісім береді. Тікелей тыйым салу болмаған жағдайда Орындаушының Орындаушыдан қызметтерді Интернетте, әлеуметтік желілерде алу фактісі туралы материалдарды жариялауға, сондай-ақ көрсетілген материалдарды Орындаушының ресми сайтында және өзге де ресурстарында жариялауға құқығы бар. Мұндай пайдалануды тоқтату үшін Тапсырыс беруші Орындаушыны осындай материалдарды пайдалануды тоқтату ниеті туралы жазбаша хабардар етуге тиіс.

10. Ақша қаражатын қайтарудың шарттары, тәртібі мен рәсімі.


10.1. Білім алушы Орындаушыға жазбаша хабарлама жібере отырып, Орындаушының барлық міндеттемелер кешені толық орындалғанға дейін кез келген сәтте Шартты бұзуға құқылы.
10.2. Шарт себептерін түсіндірмей бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 686-бабында көзделген заңдық мәні бар іс-әрекетті жасайды.
10.3. Осы Шартта көрсетілген Орындаушының поштасына жіберілген электрондық хатты тараптар шартты бұзу ниеті туралы жазбаша хабарлама деп таниды. Техникалық қолдауды жүзеге асыратын және Қосымша сервистерге тартылған тұлғалар осы Шартты өзгерту, бұзу туралы хабарламаларға, сондай-ақ Тапсырыс беруші төлеген сомаларды қайтару туралы талаптарға қабылдауға немесе жауап беруге уәкілетті емес. Оқу чатын шартты бұзу немесе ақша қаражатын қайтару туралы талаптарды мәлімдеу мақсатында пайдалану осы Шарттың талаптарын елеулі түрде бұзу болып табылады.
10.4. Осы Шарттың 10.5-тармағында көрсетiлген мәлiметтер болған кезде Шартты бұзу ниетi туралы жазбаша хабарлама тиiсiнше жiберiлген Талаптың күшiне ие болады. Бұл жағдайда ақша қаражатын қайтаруға арналған өтінішті жеке толтыру талап етілмейді.
10.5. Шартты орындауды тоқтату және тараптар арасындағы өзара есеп айырысуларды жүргізу үшін деректер жеткіліксіз болған жағдайда, Тапсырыс беруші орындаушының сайтында жарияланған қаражатты қайтару туралы өтінішті толтыруға міндеттенеді, онда төлем деректемелері, оқу тарифін айқындауға мүмкіндік беретін жеткілікті сәйкестендіру деректері, сондай-ақ осындай болған жағдайда шартты бұзу себебі көрсетіледі.
10.6. Шартты бұзу себебі ретінде Тапсырыс берушінің немесе Тыңдаушының оқыту материалының және көрсетілген қызметтердің тиісті сапасы немесе саны туралы бағалау пікірін көрсеткен жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге ақылға қонымды мерзімде тиісті немесе баламалы орындауды қабылдауды не Тапсырыс берушінің атына өзі мәлімдеген дәлелдерге қатысты дәлелді қарсылық жіберуді ұсынуға құқылы.
10.7.Егер Тапсырыс беруші Орындаушының қарсылығына жауап бермесе не келісу рәсімдерін жүргізуден немесе осы Шарттың талаптарын тиісінше орындаудан бас тартуды мәлімдесе, Тапсырыс беруші осы Шартта және 10.2-тармақта көрсетілген заңнамалық актілерде көзделген іс-әрекеттерді жүргізеді. себептерін көрсетпестен, осы Шартты бұзу туралы хабарламалар үшін осы Шарттың.
10.8. Осы шартты бұзған кезде соманы өтеу мақсаттары үшін көрсетілетін қызметтердің құны осы жария Офертаға № 1 қосымшада келтірілген. Қаражатты қайтару кезінде Орындаушы нақты көрсетілген қызметтердің құнын ұстап қалуға құқылы.
10.9. 3.6-тармақта көзделген шарттар басталғаннан кейін. осы шарттың барлық қызметтер кешеніне қатысты және Орындаушының міндеттемелерін толық орындауға қатысты оны бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша Орындау міндеттемелерінің тоқтатылуына байланысты мүмкін болмайды.

11. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ БҰЗЫЛУЫ. ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАР

11.1. Орындаушының Сайтында толтырылатын Тапсырыс беруші ресімдеген өтінім осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
11.2.Осы Шартта көзделмеген барлық жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алатын болады.
11.3. Тапсырыс беруші Шарт (осы Шарттың Акцепті) жасалған сәтке дейін Орындаушыдан қызметтер көрсетудің мерзімдері, тәртібі және өзге де шарттары туралы барлық толық ақпаратты алғанын растайды, осы Шарттың барлық талаптары оған айқын екенін растайды және ол оларды сөзсіз және толық көлемде қабылдайды.
11.4. Шарт Тапсырыс беруші Акцепт сияқты ескертілген барлық іс-әрекеттерді жасаған сәтте жасалды деп есептеледі және Орындаушы өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады. Міндеттемелерді тиісінше орындау сәті 3.6-тармаққа сәйкес айқындалады. осы Шарттың негізінде жүзеге асырылады.
11.5. Тапсырыс беруші осы Офертаның шарттарын зерделеуден бас тартуға байланысты тәуекелдерді көтереді.
11.6. . Шарт тараптардың келісімі бойынша немесе ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен бұзылуы мүмкін.
11.7. Осы оферта шарт жасасу сәтінде өзекті талаптарды белгілеу үшін оның өтініші бойынша Тапсырыс берушінің тіркеу кезінде көрсетілген электрондық поштасына жіберілуі мүмкін.

12. ОРЫНДАУШЫ:

Жеке кәсіпкер  Искалиева Ляззат Казимовна
БСН (ЖСН): 900102400574
Банк: «Kaspi Bank» АҚ
КБЕ: 19
БИК: CASPKZKA
Шот нөмірі: KZ86722S000019034738
info@school.socialrocket.agency

[1] Қазақстан Республикасы АК-нің 686-баптары.

№ 1 ҚОСЫМШАТөменде Өтеулі қызмет көрсету туралы шартты орындау кезеңдерінің бөлек құны көрсетілген («Кәсіп: таргетолог» курсы, «Кәсіби» тарифі)

Сондай-ақ осы тарифте Тыңдаушыға:
- өткен ағындардың жарнама науқандарын талдауға қол жеткізу;
- жарнамалық макеттердің үлгілері бар Telegram-арнаға кіру;
- ең үздік көрсеткіштері бар Тыңдаушылар үшін Сарапшыдан жарнаманы талдау.

Тарифтеуге жатпайды және:
- Кіріспе ақпарат.
- оқуды аяқтағаннан кейін 2 ай ішінде барлық аталған материалдарға қол жеткізу.
Арнайы (акционерлік) бағаны пайдалану кезінде белгіленген * ақпараттық топтар өтеусіз негізде ұсынылады.

[1] Тек курста оқуды аяқтаған адамдар үшін.
Made on
Tilda